bedîhî


bedîhî
(A.)
[ ﯽﻬیﺪﺑ ]
kuşkusuz.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • bedihî — bedihi açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen …   Hukuk Sözlüğü

  • bedihi — sf., esk., Ar. bedīhī Besbelli, apaçık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEDİHÎ — Aşikâr, belli ve açık olma. * Ansızın zuhur eden. * Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEDİHİYYAT — (Bedihî. C.) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.(Mister Karlayl yine diyor: En evvel kulak verilecek sözlerin en lâyıkı Muhammedin (A.S.M.) sözüdür. Çünkü: Hakiki söz onun sözleridir. Hem yine diyor ki: Eğer hakikat ı İslâmiyede …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEDAHAT — (Bedihî. C.) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde âşikâr olan şeyler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MABSARA — Bedihî ve zâhir olan hususlar. Açık ve meydanda olan hususlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • belli — 1. sf. Beli olan Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin? N. Araz Birleşik Sözler karınca belli 2. sf. 1) Bilinmedik bir yanı olmayan, malum Hâlimiz, vaktimiz sizce belli. H. R. Gürpınar 2) Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AZHAR — En zâhir. En açık. Besbelli. Bedihi olan, rûşen. * Bir ibârenin en açık ve kat i olan mânası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AŞİKÂR(E) — f. Belli, meydanda, açık. Bedihi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük